Policy

Policy för personuppgiftshantering, 20180909

 

Cabary är en ideell förening som bygger på medlemmars engagemang. Cabary producerar årligen en nyårsrevy som inte skulle gå att genomföra utan våra medlemmar.

Vilken information samlar vi in från medlemmar?

När man blir medlem i Cabary lämnar man:
  • e-mailadress
  • Namn
  • Mobilnummer
  • Grupptillhörighet (inom produktionen)
Informationen raderas automatiskt 3 månade efter att nytt produktionsår startat om man inte har förnyat medlemskapet.  Vi lagrar uppgifterna för att kunna ta kontakt med varandra under produktionen och kunna meddela om viktiga saker som händer. Vid vissa tillfällen kan det också komma erbjudande från andra men dessa skickas ut av administratör, ingen utomstående får ta del av uppgifterna. Andra medlemmar i produktionen kan ta del av uppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter Cabary har lagrat och du har också rätten att få dina uppgifter korrigerade eller raderade.

Kontaktinformation

Har du frågor gällande personuppgifter eller vill ändra dina uppgifter, ta kontakt med post@cabary.se.